Hugo Bowier

's-Hertogenbosch 6 maart 1758 - Sint-Michielsgestel 11 juni 1834 (76)

Duijvendak

Jhr. Mr. Hugo Bowier

302
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 302
Genealogie
Mommers

Bowier, mr Hugo

Ned. Herv.

340
341
A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest II (1953) 340-341
Sassen

Hugo Bowier

Den Bosch 6 maart 1758 - 11 juni 1834
26
27
Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 26-27
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 22
Artikelen
1889

Geslacht Bowier

Jonkheer Hugo Bowier, geboren 6 maart 1758 ...
De Nederlandsche Leeuw 7 (1889) 58-59
1904

Redactie

Jhr. Mr. Hugo Bowier
Nederland's Adelsboek (1904) 71
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1924) 242; (1936) 245; (1940) 472-473

Noordbrabants Historisch Jaarboek 13 (1996) 98, 115

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 42, 47, 77

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 112, 125-127, 132; Bijlage 19, 39-40, 42, 44, 46, 113, 179, 211

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 302

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 362

A.R.M. Mommers, Brabant van generaliteitsland tot gewest (1953) 340-341

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 26-27

Th.G. Versfelt, 'Geslacht Bowier (1)' in: De Nederlandsche Leeuw 7 (1889) 58

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 22

R.A. van Zuijlen, Naamlijst en wapenkaart der leden van de regering de pensionarissen, griffiers en secretarissen van 's Hertogenbosch (1863) XVI

n: vermelding in een voetnoot