afb. Anoniem

Gerard Johannis Martinus Bowier

Rosmalen 6 januari 1826 - Leeuwarden 8 april 1897 (71)

Duijvendak

Jhr. Gerard Johanna Martinus Bowier

303
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 303
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 22

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 303, 310

n: vermelding in een voetnoot