afb. 2014

Familie Bowier

Bijleveld (1930)

Bowier

31
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte II (1930) 31
Bijleveld (1949)

Bowier

34
Nederland's Adelsboek (1949) 34
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1924) 242-251; (1928) 235-242; (1929) 210; (1932) 220-228; (1936) 245-252; (1940) 471-483; (1954) 356-368; (1960) 318-328; (1966) 338-347

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 135-136

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 119-121, 154, 229, 409; 71-72, 160, 179, 223

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 302-303

M. de Haas, Bossche scholen van 1629 tot 1795 (1926) II

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) I. 22n

Ferd. Sassen, Studenten van de Illustre School te 's-Hertogenbosch 1636-1810 (1970) 25-29

Th.G. Versfelt, 'Geslacht Bowier (1)' in: De Nederlandsche Leeuw 7 (1889) 58-60

n: vermelding in een voetnoot