afb.

Van Bousel

Leget

Van Bousel : Een schippersgeslacht te 's-Hertogenbosch

door P.L. Leget-Kuijlen en J.N. Leget

4
5
6
7
8
9
10
11
12
Noten
1.H. Balilow. Deutsches Namenlexikon (Frankfurt am Main, 1976), in voce.
2.GAH, Oud archief, stadsresoluties A 53, f 96v.
3.GAH, Oud archief, stadsresolulies A 48, f 166.
4.GAH, Oud archief, stadsresoluties A 68, f 72.
5.GAH, N 2743, f 3984.
6.GAH. Oud archief, stadsresoluties A 52, f 101.
7.GAH, Oud archief, stadsresoluties A 68, f 72.
8.GAH, Oud archief, stadsresoluties A 68, f 72, 26 november 1675 (afschrift).
9.GAH, Ambachtsgilden 354.
10.GAH, N 2750, f 497.
11.De Geertruijkerk vindt men ook vermeld als Havenkerk. Hij stond in het midden van het huidige Geertruijkerkhof en keek uit op de Haven.
12.RAH, Raad van Brabant 788-2346.
13.GAH, Oud archief, stadsresoluties A 178, f 151.
14.GAH. R 1927, f 35V.
15.GAH. R 1692, f 334v.
16.GAH, N 2950, f 316.
17.GAH. R 1983.
18.GAH. Oud archief, stadsresoluties A 179, f 71v.
19.Kwartierstatenboek van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde ('s-Gravenhage, 1953) 311.
20.De graven in de Geertruijkerk worden vermeld in het fonds Afgehoorde rekeningen 44-233. Deze graven zijn voor het eerst geregistreerd in 1725. waarna in 1779 een nieuwe inventarisatie is gehouden. In 1725 en in 1779 heeft men andere telsystemen gevolgd, zodat een graf een oud en een nieuw nummer draagt.
21.GAH, N 2944, no 64.
22.GAH, N 3007, f 140.
23.GAH, N 3007, f 144.
24.GAH, R 1709, f 144.
25.GAH, N 3007, f 157.
26.Jan Wijnands van Resant, gedoopt te Tiel, trouwde te 's-Gravenhage op 13 augustus 1684 met Agnieta Bodshegh, geboren te Wassenberg in het land van Gulik. Zie W. Wijnands van Resandt, Geschiedenis van het geslacht Wijnands - Wijnants van Resant - Wijnaendts (Bergen op Zoom, 1906) 181.
27.Nederland's Patriciaat, LI (1965) 346.
28.A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars en bewoners in vroegere eeuwen. Aanteekeningen uit de Bosscha schepenprotocollen, loopende van 1500-1810 (3 dln; 's-Hertogenbosch, [1911-1914]) II, 374 - Leo Adriaenssen.
29.De begraaflijsten beginnen te 's-Hertogenbosch in 1698.
30.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen. II, 569, 570 - Leo Adriaenssen.
31.GAH. Oud archief, stadsresoluties A 183, f 131.
32.GAH, R 1744, f 50.
33.GAH, N 3041, f 146.
34.GAH, N 3193, f 72.
35.GAH, R 1744, f 50.
36.GAH, R 1753. f 79v.
37.RAH, Raad van Brabant 788-3664.
38.GAH, N 3153, f 285.
39.GAH, N 3154, f 143.
40.GAH, N 3221, f 11.
41.Gemeentearchief Amsterdam, N 5392, f 617, 3 november 1701 - Leo Adriaenssen.
42.GAH, Oud archief, stadsresoluties A 72, f 167v. De Nederlandse Leeuw, LXIX (1952) 64.
43.GAH, Oud archief, stadsresoluties A 179, f 73.
44.GAH, Oud archief, stadsresoluties A 183, f 235.
45.GAH, Oud archief, stadsresolulies A 184, f 120.
46.GAH, R 1927, f 79.
47.GAH, R 1724, f 209.
48.GAH, R 1711, f 224v.
49.GAH, R 1927, f 202v.
50.GAH, Gereformeerd Weeshuis 901.
De Brabantse Leeuw 1 (1996) 4-12