Franciscus Wilhelmus Bouman

Utrecht 7 juni 1866 - 's-Hertogenbosch 10 december 1896 (30)

Genealogie
Artikelen
1913

J.H. Letzer

Bouman (Franciscus Wilhelmus), geboren 7 juni 1866, 10 december 1896, ...
J.H. Letzer, Muzikaal Nederland 1850-1910 (1913) 23
Literatuur en bronnenpublicaties

J.H. Letzer, Muzikaal Nederland 1850-1910 (1913) 23

n: vermelding in een voetnoot