Willem vanden Bosch

± 1440 - 18 november 1507

Genealogie
Schuttelaars

Willem vanden Bosch

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) II 61; SP 1277 1r, 1278 34r, 1279 15r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 290; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 33, 168; VERREYT / JUTEN, 'Noordbrabantsche zegels' in: Taxandria 6 (1899) 31; WAGNER, 'Het geslacht Kemp' in: Taxandria 22 (1915) 62.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

73v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Willem van den Bosch (de Busco), schepen van 's-Hertogenbosch 1469

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01008)
Zuylen

146. Wilhelmi de Busco

7
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 7
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 131-132

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 66, 266, 267, 268, 269

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 119, 122, 249, 407, 441, 452

n: vermelding in een voetnoot