afb.

Jacob Ant(h)on Albert Bosch

's-Hertogenbosch 14 maart 1855 - Den Haag 24 februari 1937 (81)

Duijvendak

Jacob Anton Albert Bosch

301
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 301
Functies

mr. Jacob Anton Albert Bosch

49
J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 49
Genealogie
Ridderorden

Bosch, Jacob Anthon Albert

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 138
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

18v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 49

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŰteitsleven 1789-2019 (2019) 280

C.J.G. Bredius, Naamlijst van de leden der rechterlijke macht (1924) 1

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 128-129

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 191; Bijlage 108

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 279, 293

Nederland's Adelsboek (1933) 305; (1942) 644; (1956) 207

W. Baron Snouckaert van Schauburg e.a., De Nederlandsche ridderorden 1900-1936 1 (1937) 138

n: vermelding in een voetnoot