afb.

Paulus Jan Bosch van Drakestein

Utrecht 15 februari 1825 - 's-Hertogenbosch 25 mei 1894 (69)

In Utrecht geboren jonkheer die op zijn eenendertigste Commissaris des Konings in Noord-Brabant werd en dat liefst zevenendertig jaar bleef. Zette zich in voor verlegging van de Maasmond en voor afschaffing van tollen op wegen. Kwam uit een familie die onder meer in Amsterdam een voorname plaats innam. Hij was in Amsterdam advocaat en raadslid. Zijn vader was Eerste Kamerlid en een zwager van hem was burgemeester van Den Bosch.
in de periode 1856-1894: Commissaris van de Koning(in)
Parlement & Politiek
Duijvendak

Jhr. Mr. Paulus Jan Bosch van Drakenstein

302
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 301-302
Encyclopedie van Noord-Brabant

jhr. P.J. Bosch van Drakenstein

186
187
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 186-187
Genealogie
Juten

jhr. mr. Paulus jan Bosch van Drakestein

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 16
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

31v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1903

Redactie

Jhr. Mr. Paulus Jan Bosch van Drakestein
Nederland's Adelsboek (1903) 80; (1905) 87-88; (1932) 213-214
 
1905

Redactie

Paulus Jan Bosch van Drakestein
Nederland's Adelsboek (1905) 87-88
 
1910

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1910) Tweede Serie, No. 16
 
1930

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek VIII (1930) 188-189
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1938

H. Brugmans

Bosch van Drakesteyn, Jhr. Paulus Jan
Persoonlijkheden in het Koninkrijk der Nederlanden in woord en beeld (1938) 210
 
1973

drs P.Th.J. Kuyer

Rondom en in Het Gouvernement
L.C.G. Malmberg ('s-Hertogenbosch 1973)
 
1985

Redactie

Bosch van Drakenstein, jhr P.J.
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 186
 
1991

Theo van Herwijnen

Commissaris Bosch van Drakenstein en de Drakenfontein
KringNieuws 101 (1991) 38-42
 
1996

Ad van Kampen

Over Brabantse gouverneurs en commissarissen
Boschboom bladeren 44 (1996) 17-25
 
Afbeeldingen
  • 20 augustus 1884
  • 25 mei 1894
Literatuur en bronnenpublicaties

Nederland's Adelsboek (1924) 233-234; (1928) 227-228; (1931) 468; (1936) 227-228; (1939) 474; (1940) 436-437; (1953) 376; (1954) 332-333; (1959) 323; (1960) 295-296; (1981) 402

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 157, 187

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 132-133

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 186; Bijlage 29, 93-97, 100-101, 103-105, 133, 138, 149-151

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 72, 73, 89, 103, 152, 301-302, 364, 366, t7.4, t7.6, t7.8, t8.1, t8.3, t8.5

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 78, 92, 93, 94, 95, 96; II. 45, 51

J.J.M. Franssen, De Bossche arbeider in zijn werk- en leefmilieu in de tweede helft van de negentiende eeuw XXXIII/XXXIV (1976) II. 413

F.J. van Gaal, Socialisme en zelfstandige arbeidersbeweging in 's-Hertogenbosch 1886-1923 (1989) 33

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 82

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 16

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 94, 95, 104

Rob van de Laar, 's-Hertogenbosch 700 jaar : de historisch-allegorische optocht, 20 juli 1885 (1985) 19

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 643

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 256, 267

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 256

n: vermelding in een voetnoot