afb.

Familie Bosch van Drakestein

Bijleveld (1925)

Bosch van Oud-Amelisweerd - Bosch van Drakestein

28
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 28
Bijleveld (1930)

Bosch van Oud-Amelisweerd - Bosch van Drakestein

29
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte II (1930) 29
Bijleveld (1949)

Bosch van Oud-Amelisweerd en van Drakestein

32
Nederland's Adelsboek (1949) 32
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 301-302

Nederland's Adelsboek (1924) 232-239; (1928) 223-232; (1932) 211-218; (1936) 224-232; (1940) 433-443; (1954) 328-339; (1960) 292-302; (1966) 309-320; (1973) 313-321; (1981) 396-406

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 28; II (1930) 29

n: vermelding in een voetnoot