Wilhelmus Borsaliensis

? - ?

Bichelaer, van den

63. Borsaliensis, Wilhelmus

Noten
1.Keussen, Die Matrikel, II 100 nr.119, 120 en 121; Bijlage II 27.21.1 en 3, 63.1, 63.7 (met legaat van 3 Rijnsgulden aan heeren Willemen van Borselen, mynen biechtvadere), 184.8 (in dorso: "capellania Elyzabeth Monix, quam habet nunc Willelmus de Bursalia"), 184.9, 285.6, 386.4; Schutjes, Geschiedenis, IV 311; Bijsterveld, Laverend, 256-257, I 328 nr.2646; OLVB 49, fo.34v (magister Guilhelmus Mathie de Bursalia, vicecuratus ecclesie Busciducensis); Plomp, "Legitimaties", 100; Vgl.: Wils, Matricule, II 119 nr.201, 371 nr.150.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)