afb.

Antonius Josephus Lambertus Borret

Gemert 12 augustus 1782 - Delft 7 september 1858 (73)

Conservatieve katholieke bestuurder uit Oost-Brabant, wiens juridische en bestuurlijke loopbaan in 1795 begon. Werd onder Lodewijk Napoleon afdelingschef op Justitie en was na 1815 Gedeputeerde in Brabant. Kwam in 1821 als eerste katholieke Noord-Nederlander in de Raad van State, een ambt dat hij in 1842 verruilde voor het Gouverneurschap in Brabant. Was als echte Brabander een populair gouverneur en had ook goede banden met de koning en met protestanten. Thorbecke handhaafde hem in 1850 als Commissaris en pas in 1856 kreeg hij op eigen (herhaald) verzoek ontslag.
In de periode 1815-1856: lid notabelenvergadering, buitengewoon lid Staten-Generaal, lid Raad van State, Provinciaal Gouverneur 1842-1850, Commissaris van de Koning(in) 1850-1856
Parlement & Politiek
Brabantse biografieŽn

Antonius Borret (1782-1858)

bestuurder

33
34
34
35
37
Bronnen
ēA.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties. De positie van vier gouverneurs in het politieke krachtenveld van Noord-Brabant 1813-1830, Tilburg 1988
ēA.F.J. van Kempen, 'Mr A.J.L. Borret (1782-1858) en J.E.P.E. Gericke (1785-1845), commissarissen voor de wederinbezitneming, 1839-1840', in: J.M.H. Wieland (red.), De gouverneurs in de beide Limburgen 1815-1989, Maastricht 1989
ēA.F.J. van Kempen, 'Een vervagend vooruitzicht op de weg naar vooruitgang', De Vlasbloem 8 (1987) 41-67
ēA.F.J. van Kempen, 'De voet in de stijgbeugel', De Vlasbloem 7 (1986) 127-146,
ēW.J.F. Nuyens, Geschiedenis van het Nederlandsche volk van 1815 tot op onze dagen, 1883-1886 2, z.p. 1883-1886, deel 2, 220.
A.F.J. van Kempen in 'Brabantse biografieŽn' 4 (1996) 33-37
Duijvendak

Mr. Antonius Josephus Lambertus Borret

300
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 300
Encyclopedie van Noord-Brabant

Anton Joseph Lambert Borret

bron: mr. J. Verhagen in Eindhovens Dagblad, 1950

185
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 185
Functies

Antonius Josephus Lambertus Borret

Functies / onderscheiding(en)

  • Gouverneur der Provincie Noord-Brabant, 1842-1856
  • Eere-voorzitter Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, 1844
  • Commandeur der Orde van den Nederlandschen Leeuw
  • Ridder Grootkruis der Orde van de Eikenkroon
Genealogie
Juten

mr. Antonius Josephus Lambertus Borret

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 9; (1910) No. 15
Van Kempen

mr. A.J.L. Borret

362
A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 362
Wapenboek II

Wapenboek II der zeereerwaarden Heeren Broeders der Illustre Lieve Vrouwe Broederschap

9v
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Artikelen
1907

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1907) Eerste Serie, No. 9
 
1910

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1910) Tweede Serie, No. 15
 
1911

P.J. Blok en P.C. Molhuysen

Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek. Deel 1
Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL)
1985

Redactie

Borret, Anton Joseph Lambert
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 185
 
1996

Ad van Kampen

Over Brabantse gouverneurs en commissarissen
Boschboom bladeren 44 (1996) 17-25
 
1996

A.F.J. van Kempen

Antonius Borret (1782-1858) : bestuurder
Brabantse biografieŽn 4 (1996) 33-37
2018

Ad van Pinxteren

De eerste Brabantse Commissaris van de Koning: mr. A.J.L. Borret
inbrabant 3-4 (2018) 78-79
 
Boeken
1973

drs P.Th.J. Kuyer

Rondom en in Het Gouvernement
L.C.G. Malmberg | 's-Hertogenbosch 1973
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociŽteitsleven 1789-2019 (2019) 280

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 126

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 116-117, 200, 222, 225, 263 (afb. 4.6), 324; Bijlage 40, 190

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 103, 300, 360, t5.2, t7.1

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 78, 90, 92, 93-98, 100, 101; III. 47

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 9; (1910) No. 15

A.F.J. van Kempen, 'Antonius Borret (1782-1858)' in: Brabantse biografieŽn 4 (1996) 33-37

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 35, 63, 71n, 77, 80, 82-83, 87, 94-95, 99, 111, 122, 138, 144, 167-174, 177, 196, 245-246, 248, 272, 274, 304, 310, 321, 325-326, 350, 352, 361-362, 368

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 90, 91, 103-104

A.M. Lauret, Per imperatief mandaat X (1967) 56

P.B.A. Melief, Joannes van Hooydonk LXXI (1987) 274

Nederland's Adelsboek (1953) 36

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 643, 654

L. Scheeder o.s.c., Henricus van den Wijmelenberg een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881 (1976) 25

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 249

n: vermelding in een voetnoot