Lambertus de Borne

? - ?

Bichelaer, van den

62. Borne, Lambertus de

Noten
1.GAH, OA, Poorterboeken (1511); GAH, RA 1220, fo.215r (1450), RA 1232, fo.175v (1462), RA 1236, fo.56v (1467), RA 1238, fo.210r (1469), RA 1239, fo.351v (1469/70), RA 1240, fo.344r (1471), RA 1242, fo.124r (1472), RA 1291, fo.17r (9 nov.1518); RANB, KDOV 76 (regest 180) (26 aug.1519) (= bijlage II 420.8); Bijlage II 62.1, vgl. 229.7; Vgl.: Van Rooij, Het oud-archief, 467 nr.1685.
2.Bijlage II 418.3; GAH, OA B43 (1536/37), vgl. B36 (1529/30), fo.237v; Van Zuijlen, Inventaris, 530.
3.Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, I 394, II 72-73, 76, 86, 90, III 610, vgl. II 547.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)