Petrus van der Borcht

's-Hertogenbosch - 10 april 1721

Noordbrabantse studenten

739. BORCHT, Petrus van der

218
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 218
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

136
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 218

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 125

P.C. Molhuijsen (e.d.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidse Universiteit (1919-1924) IV. 198

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 676

n: vermelding in een voetnoot