Joannes Georgius Borcht

's-Hertogenbosch 13 januari 1705 - †

Noordbrabantse studenten

737. BORCHT, Georgius (Joannes Georgius) van der

218
H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 218
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

142
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

H. Bots, J. Matthey, M. Meyer, Noordbrabantse studenten (1979) 218

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 125

P.C. Molhuijsen (e.d.), Bronnen tot de geschiedenis der Leidse Universiteit (1919-1924) V. 215

G. du Rieu (ed.), Album Studiosorum Academiae Lugduno-Batavae MDLXXV-MDCCCLXXV (1875) 889

n: vermelding in een voetnoot