Willem de Borchgreve

1512'13 - 1 februari 1589

Cp

Willem de Borchgreve1

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 452.
2.Bij erfdeling in 1607 worden alleen Everard, Ida en Anna nog vermeld (sH, R 1854, f 201, 28 augustus 1607).
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Genealogie
Schuttelaars

Willem de Borchgreve

Literatuur
PB 192r, 263r; SP 1362 47v, 1389 198r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 434; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 295, 447; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 387; VERREYT / JUTEN, 'Noordbrabantsche zegels' in: Taxandria 6 (1899) 25-26.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Willem de Borchgreve, schepen van 's-Hertogenbosch 1543

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01083)
Zuylen

288. Wilh. die Borchgreve

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blond, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 123-124

J.A.M. Hoekx e.a., Vruchten van de goede en de slechte boom : Heyman Voicht van Oudheusden over de godsdiensttwisten in zijn stad 's-Hertogenbosch en in Breda (1577-1581) (2008) 143, 144

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 272, 273, 274, 275

L. van de Meerendonk, Het klooster op de Eikendonk te Den Dungen II (1964) 93

L.P.L. Pirenne, 's-Hertogenbosch tussen Atrecht en Utrecht (1959) 28n, 63n, 70n, 71, 174, 272n

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 433

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 122, 127n, 133n, 141, 179n, 219n, 226, 229, 245, 397, 441, 452

Taxandria (1899) 25-26

n: vermelding in een voetnoot