Peter de Borchgreve

? - 15 april 1519

Genealogie
Schuttelaars

Peter de Borchgreve

Literatuur
PB 130v, 192r, 263r, 294r; SR 1280 221v, 1293 384r, 1300 111r; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 433-435; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 71, 471; VERREYT / JUTEN, 'Noordbrabantsche zegels' in: Taxandria 6 (1899) 25.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Peter de Borchgreve, schepen van 's-Hertogenbosch 1502

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01043)
Zuylen

213. Petri die Borgreve

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269, 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 304, 452

n: vermelding in een voetnoot