Peter de Borchgreve

± 1503 - 6 september 1553

Genealogie
Schuttelaars

Peter de Borchgreve

Literatuur
MUL, Matricule de l'université de Louvain III-IV (Brussel 1985-1961) III 654; PB 294r; VERREYT / JUTEN, 'Noordbrabantsche zegels' in: Taxandria 6 (1899) 26.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Peter de Borchgreve (zoon van Peter), schepen van 's-Hertogenbosch 1544

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01084)
Zuylen

289. Petri die Borchgreef fil. Petri

11
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 11
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 272

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 132n, 452

n: vermelding in een voetnoot