Michiel de Borchgreve

? - 1649

Cp

Michiel de Borchgreve1

Noten
1.www.genealogieburggraaf.nl; Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 124.
2.sH, R 1579, f 285, 17 september 1653.
3.Op de burggraaf-site staan enkele kinderen van Michiel (abusievelijk) bij Everaert vermeld.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

105
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegel

Zegel Michiel de Borchgreeff

Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)  
Zegelstempel

Zegelstempel van Michiel de Borchgreve, schepen van 's-Hertogenbosch 1617

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01140)
Zuylen

381. Mechaelis d. Borchgraef

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 13
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 430

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 124-125

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 278

Taxandria (1899) 28; (1907) 109

n: vermelding in een voetnoot