Jan de Borchgreve

1553 - augustus 1591

Cp

Jan de Borchgreve1

Noten
1.Schuttelaars, Heren van de Raad, 452; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen I, 433-435; paspoort Van Heumen, akte 24-1-1587 (nummer 47).
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan Borchgreve, schepen van 's-Hertogenbosch 1581

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01109)
Zuylen

333. Jois de Borchgrave

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275, 276

n: vermelding in een voetnoot