Everaert de Borchgreve

1543 - augustus 1617

Cp

Everaert de Borchgreve1

Noten
1.genealogieburggraaf.nl
2.Verreyt, Taxandria 6 (1899) 27; OSA 181, f 88, 2 mei 1598.
3.Van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap, 124.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beedigde Broeders

103
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Everard de Borchgreve, schepen van 's-Hertogenbosch 1587

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01114)
Zuylen

344. Everardi de Burchgrave

12
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 12
Literatuur en bronnenpublicaties

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 430

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 214

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 275, 276, 277

n: vermelding in een voetnoot