Dirk Borchgraef

ca 1498 - 's-Hertogenbosch 21 januari 1571

Bijzonderheden

66. Dirck Borgraef, 1571

177
De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch II (2010) 176-177
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 123

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 561

L.H.C. Schutjes, Geschiedenis van het bisdom 's Hertogebosch (1876) IV. 266; V. 151-152

n: vermelding in een voetnoot