Dirck de Borchgreve

? - 27 juni 1519

Genealogie
Schuttelaars

Dirck de Borchgreve

Literatuur
AILB rekening 1485; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 2-3; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 296; VERREYT / JUTEN, 'Noordbrabantsche zegels' in: Taxandria 6 (1899) 25.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 121-122

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 58, 63, 88, 109, 112, 115

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 266, 267, 268, 269

Jan van Oudheusden en Harry Tummers, De grafzerken van de Sint-Jan te 's-Hertogenbosch (2010) 123

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 127n, 245, 289, 289n, 452

M.H.M. Spierings, Het Schepenprotocol van 's-Hertogenbosch 1367-1400 LIX (1984) 42n

n: vermelding in een voetnoot