Dirck de Borchgreve

± 1488 - 30 januari 1536

Genealogie
Schuttelaars

Dirck de Borchgreve

Literatuur
CUVELIER, Dénombrements, CCL; DE RIDDER-SYMOENS, Premier livre des procurateurs de l'ancienne université d'Orléans 1444-1546 I-II (Leiden 1978-1980) nr. 49; PB 259v; SP 1284 540r, 1302 382v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 377.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Stadsrekeningen
1528

Kapittel 3

Jonkheer Mr Dirk de Borchgrave en de Heer van Druenen Schepenen gekozen, uitgenoodigd den Schepenstoel te aanvaarden.
R.A. van Zuylen, Inventaris der archieven van de stad 's Hertogenbosch I (1863) 456-457
 
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269, 270, 271

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 255, 341

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 225, 245, 304, 441, 452

n: vermelding in een voetnoot