Philippus de Bonyngen

? - 1455

Bichelaer, van den

60. Bonyngen, Philippus de

Noten
1.GAH, RA 1193, fo.411v (1421/22), RA 1202, fo.211r (6 febr.1432), fo.249r (1432), RA 1225, fo.47r (9 febr.1455), fo.48r (12 mrt.1455), fo.205r (1455), RA 1226, fo.228r (1455), RA 1234, fo.284v (23 mei 1465), RA 1237, fo.95v (1467/68), RA 1245, fo.216r (1476), RA 1261, fo.140v (1491/92); APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.108; APB, St.Jan II, Obituarium, p.336, vgl. p.66.
2.Bijlage II 60.1, 60.2, 60.3, 60.7, 60.15, 60.21, getuige: 157.25, 293.4, hand: 223.4 t/m 223.29, 269.2 t/m 269.7;
3.OLVB 52, band 2, organist: fo.77r (1437/38) t/m fo.201v (1445/46), priester: fo.127v (1440/41: "doen her Philips onss organist syn yerst miss sanck"), broeder: fo.200v (15 mei 1446); Bijlage II, beneficiant: 5.6, 5.15.1, 14.42.2, 60.14 (in quo altari pauce misse sunt), 422.3, woonhuis: 60.15, 60.29, 60.30; GAH, RA 1220, fo.159v (22 okt.1449); Schutjes, Gechiedenis, IV 204; APB, St.Jan II, cijnsregister van 1503, p.23; APB, St.Jan II, Obituarium, p.147; OLVB 49, fo.31r. RANB, KDOG 1492 (6 okt.1455); Bijlage II 173.47.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

59r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Literatuur en bronnenpublicaties

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 117-118

n: vermelding in een voetnoot