afb.

Teunis Helmich Bondam

Amsterdam 2 april 1821 - 's-Hertogenbosch 1 februari 1900 (78)

Functies

mr. Teunis Helmicx Bondam

48
R.A. Vos (voorwoord), Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 48
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.A. Boots, P.H.A. Calis, F. van den Heuvel en W. de Vries, Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 48

L. de Gou e.a., Kwartierstatenboek (1958) 193

G.Chr. Kok, Van Raad van Brabant naar gerechtshof 's-Hertogenbosch (2008) 279, 293

J.M.P. van Oorschot, Justitie gewogen (1998) 23

J.M.M. van der Vaart, Inventarisatie Algemene Begraafplaats Vught (2010) 10

R.A. Vos (voorwoord), Het Gerechtshof te 's-Hertogenbosch 1838-1988 (1988) 48

n: vermelding in een voetnoot