Coleta Joanna Jacoba van Bommel

's-Hertogenbosch 12 maart 1804 - 's-Hertogenbosch 16 juni 1833 (29)

Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 93, 103

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1907) No. 77

n: vermelding in een voetnoot