Caroline Maria Josephina van Bommel

's-Hertogenbosch 16 december 1845 - 's-Hertogenbosch 18 april 1932

Duijvendak

Caroline Maria Josephina van Bommel

299
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 299
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) Bijlage 94, 99

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 299

n: vermelding in een voetnoot