afb. 2014

Familie Van Bommel

Bijleveld (1925)

Van Bommel

23
Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 23
Bijleveld (1949)

Van Bommel

28
Nederland's Adelsboek (1949) 28
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 74

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 104, 134, 180, 187, 193, 200-201; Bijlage 142, 185, 203

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 298-299

Jochem Kroes, Nederland's Patriciaat 1972-2009 (2016) 270

Nederland's Adelsboek (1928) 183; (1932) 173; (1936) 189-190; (1940) 372-375; (1954) 275-276; (1960) 242; (1966) 257-258; (1981) 328-329

Nederland's Adelsboek : Historisch gedeelte I (1925) 23; II (1930) 24

n: vermelding in een voetnoot