Josephus Laurentius Bolsius

's-Hertogenboch 22 april 1772 - 's-Hertogenboch 20 januari 1882

Duijvendak

Josephus Laurentius Bolsius

298
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 298
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 298

Th. A. Wouters, Van bedeling naar verheffing XI (1968) 170n

n: vermelding in een voetnoot