Antonius Petrus Bolsius

's-Hertogenbosch 9 februari 1789 - 's-Hertogenbosch 16 januari 1865 (75)

Duijvendak

Antonius Petrus Bolsius

298
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 298
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 298

n: vermelding in een voetnoot