afb.

Familie Bolsius

Artikelen
2020

Jacob Jonker

De familie Bolsius en de Sint-Jan
inbrabant 2 (2020) 40-47
 
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 297-298

n: vermelding in een voetnoot