Nicolaes van Bokhoven

? - 15 januari 1533

Genealogie
Schuttelaars

Nicolaes van Bokhoven

Literatuur
VAN OIRSCHOT, Middeleeuwse kastelen van Noord-Brabant. Hun bewoners en bewogen geschiedenis (Haaren 1981) 35; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) I 296-297, 377, 434; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 386; VAN SASSE VAN YSSELT, 'De heerlijkheid Geffen' in: Taxandria 37 (1930) 286.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

83r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Nicolaas van Bokhoven, schepen van 's-Hertogenbosch 1511

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01055)
Zuylen

230. Nicolai de Buchhove

9
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 9
Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 63, 88, 115

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269, 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 451

n: vermelding in een voetnoot