afb.

Familie Van Bokhoven

Literatuur en bronnenpublicaties

B.v.S., 'Van Bokhoven' in: Taxandria (1939) 52-56, 112

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 246, 296, 297, 376, 377, 388, 389, 390; II. 264, 334; III. 186, 385, 386, 387, 388, 393, 394

J.D. Wagner, 'Het geslacht Van Bokhoven' in: Taxandria (1913) 296-302

n: vermelding in een voetnoot