Lambert Bogaert

? - ?

Genealogie
Schuttelaars

Lambert Bogaert

Literatuur
PB 251v, 286v; SP 1277 88v.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Lambert Bogart, schepen van 's-Hertogenbosch 1501

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01039)
Zuylen

209. Lamberti Bogart

8
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 8
Literatuur en bronnenpublicaties

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 107

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 269, 270

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 275, 324, 451

n: vermelding in een voetnoot