Frans Bogaert

± 1493 - 25 november 1562

Genealogie
Schuttelaars

Frans Bogaert

Literatuur
GAH Collectie Provinciaal Genootschap 266b; SMITS, De grafzerken in de kathedrale Sint Janskerk van 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1912) 233; SP 1349 98r, 1365 95r, 1381 571v-572v; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 499; VAN SASSE VAN YSSELT, 'Kasteeltjes nabij de Dommel te Vught' in: Taxandria 29 (1922) 6; VAN SCHIJNDEL, 'Oude Brabantse families 4: Van Oss' in: De Brabantse Leeuw 7 (1958) 187.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Wapenboek I

Namen ende Wapenen der Heeren Beêedigde Broeders

92r
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Zegelstempel

Zegelstempel van Frans Bogart, schepen van 's-Hertogenbosch 1532

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01070)
Zuylen

270. Francisci Bogart

10
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865) 10
Literatuur en bronnenpublicaties

B. Blondé, De sociale structuren en economische dynamiek van 's-Hertogenbosch 1500-1550 LXXIV (1987) 201

G.C.M. van Dijck, De Bossche Optimaten (1973) 466

Lucas G.C.M. van Dijck, Van vroomheid naar vriendschap (2012) 115

C.F.Xav. Smits, De grafzerken in de kathedrale Sint-Janskerk van 's-Hertogenbosch (1912) 26, 115, 233

Jord Hanus, Tussen stad en eigen gewin (2007) 87, 88, 107, 112, 112, 115

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 271, 272, 273

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) II. 499

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 229, 243, 245, 272, 278, 282, 321, 324, 325n, 327, 451

Taxandria (1897) 190

n: vermelding in een voetnoot