afb. onbekend

Eduardus Arnoldus Petrus (Eduard) van den Bogaert

's-Hertogenbosch 25 mei 1829 - 's-Hertogenbosch 21 november 1880 (51)

Dr. Eduard van den Bogaert ontwikkelde in 1869 en 1870 de plannen tot de oprichting van Coudewater. Hij was toen een zestal jaren werkzaam als psychiater. Eduardus Arnoldus Petrus van den Bogaert werd op 25 mei 1829 geboren als zoon van Franciscus van den Bogaert, een koopman uit 's-Hertogenbosch en diens vrouw Henriėtte van Oorschot.
Zij woonden Markt, wijk A 25 te 's-Hertogenbosch. Hij behaalde de academische graad van doctor medicinae chirurgiae et artis obstetriciae. Dr. Van den Bogaert trouwde op 14 mei 1857 met Helena van der Meulen, dochter van de koopman P. van der Meulen, die later aandeelhouder van Coudewater wordt. Hij woonde toen zelf in Boxmeer, waaar hij zich gevestigd had na eerst in het Gelderse Driel gewoond te hebben.
Toen de geneesheer-directeur van het geneeskundig gesticht Reinier van Arkel te 's-Hertogenbosch, Dr. Rasmussen, zijn funktie neerlegde, solliciteerde Dr. Van den Bogaert naar die funktie. Een van de andere sollicitanten was Dr. L.Th. Pompe uit Tilburg. De keuze viel op Dr. Van den Bogaert en hij aanvaardde de funktie op 1 januari 1864.
Op 1 december 1870 namen de twee geneesheren van Reinier van Arkel het initiatief een geneeskundig gesticht buiten de stad 's-Hertogenbosch op te richten. Dr. Van den Bogaert werd eerste geneesheer-directeur van Coudewater. Hij zal dan gedurende 10 jaar die funktie vervullen. Op 21 november 1880 komt hij te overlijden. Hij werd begraven op een centrale plaats van het kerkhof van Coudewater.
Coudewater 1870-1990 - Een korte historie (1995) 7
Genealogie
Juten

Med. chir. et obst. doct. (Leiden 1853) Eduardus Arnoldus Petrus van den Bogaert

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 11
Artikelen
1910

W.J.F. Juten

Genealogische Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken uit vroeger en later tijd
Bergen-op-Zoom (1910) Tweede Serie, No. 11
 
Afbeeldingen
  • 21 november 1880
  • 27 september 1899
  • 1952
Literatuur en bronnenpublicaties

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociėteitsleven 1789-2019 (2019) 84

J.W.M. Jongmans, Coudewater 1870-1990 (1995) 5, 6, 7-8, 9, 13, 14, 23, 31

Hans en Jeroen Jongmans, Coudewater : 130 jaar psychiatrisch ziekenhuis in beeld (2000) 12, 15, 16, 21, 29

W.J.F. Juten, Kwartierstaten van Nederlandsche Katholieken (1910) No. 11

n: vermelding in een voetnoot