afb.

Andreas Joannes Ludovicus baron van den Bogaerde van Terbrugge

Gent 7 juli 1787 - Heeswijk 12 januari 1855 (67)

Kunstminnende Zuid-Nederlander die trouw de Nederlandse koningen diende, met name als Gouverneur in Noord-Brabant. Begon zijn bestuurlijke loopbaan als burgemeester van Waasmunster en hij was daarna districtscommissaris in het Land van Waas en in Gent. Werd in februari 1830 Gouverneur van Noord-Brabant en mocht dat vanwege zijn loyaliteit en geschiktheid ook na de Belgische Opstand blijven. Hij verkreeg in 1830 de titel baron. Woonde vanaf 1835 op kasteel Heeswijk. Bevorderde in al zijn functies kunsten en wetenschappen en schreef diverse historische verhandelingen.
In de periode 1830-1842: Provinciaal Gouverneur
Parlement & Politiek
Duijvendak

Andreas Joannes Ludovicus baron van den Bogaerde de Terbrugge

297
Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk ('s-Hertogenbosch 1990) 297
Encyclopedie van Noord-Brabant

Andreas Joannes Ludovicus, Baron van den Bogaerde van Terbrugge

bron: Anton van Oirschot: Haaren-Belveren, 1975.

174
175
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 174-175
Genealogie
Wildeman
M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 49
Artikelen
1835

Redactie

Aanspraak aan de Staten van Noord-Braband, gedaan door A.J.L. baron van den Bogaerde van ter Brugge, gouverneur der provincie, in de vergadering van den 7 julij 1835
s.n. (s.l. 1835)
 
1903

M.G. Wildeman

Stamdeelen van Andreas Joannes Ludovicus baron van den Bogaerde van Ter Bruggen
's-Gravenhage (1903) No. 49
 
1937

A.F.O. van Sasse van Ysselt

Gedenkschrift van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant
Andreas Joannes Ludovicus baron van den Bogaerde van Terbrugge, voorzitter 1831-1843
Taxandria XLIV (1937) 17-19
1962

B. de Roy van Zuidewijn

Stamreeks van baron A.J.L. van den Bogaerde van Terbrugge
De Brabantse Leeuw 6 (1962) 92-95
 
1973

drs P.Th.J. Kuyer

Rondom en in Het Gouvernement
L.C.G. Malmberg ('s-Hertogenbosch 1973)
 
1982

Christie's Amsterdam

Sale of arms and armour - including a collection formerly in the Chƒteau de Heeswijk - clocks and watches
Christie's Amsterdam (Amsterdam 1982)
 
1985

Anton van Oirschot

Bogaerde van Terbrugge, Andreas Joannes Ludovicus, baron van den
Encyclopedie van Noord-Brabant 1 (1985) 174-175
 
1988

W.M. Lindemann, H.Th.M. Roosenboom, J.P.M. Buiks

Inventaris van het archief van de familie Van den Bogaerde van Terbrugge en aanverwante families (ca. 1600-1974) met daaraan toegevoegd de inventarissen van de archieven der heerlijkheden Heeswijk-Dinther (1359-1835) en Moergestel (1460-1849)
Rijksarchief in Noord-Brabant ('s-Hertogenbosch 1988)
 
1991

R.W.A.M. Cleverens

Kasteel Heeswijk en de geslachten Van den Bogaerde van Terbrugge en De Looz-Corswarem : Heeswijk, Nemerlaer, Niel Rheina-Wolbeck
Nobles (Middelburg 1991)
 
1996

Ad van Kampen

Over Brabantse gouverneurs en commissarissen
Boschboom bladeren 44 (1996) 17-25
 
Boeken
1991

R.W.A.M. Cleverens

Kasteel Heeswijk en de geslachten Van den Bogaerde van Terbrugge en De Looz-Corswarem
Nobles C.V. Middelburg | Heeswijk 1991 | ISBN 90-7110-307-2
 
2011

J. Baartmans, C. van der Heijden, J. Kerkhoff, J. van Oudeheusden-van der Kant en M. van Vlierden

Een andere wereld : André van den Bogaerde (1787-1855), gouverneur van Noord-Brabant
Berne-Heeswijk | 2011 | ISBN 90-7803-917-4
 
Kunstafbeeldingen
  • 1853
Literatuur en bronnenpublicaties

Noordbrabants Historisch Jaarboek 12 (1995) 173; 33 (2016) 151-152

Maarten van Boven, Bossche Heeren : Een biografie van het Bossche sociëteitsleven 1789-2019 (2019) 62, 195

Margriet van Boven, Noordbrabants Museum (1979) 11

Klaasje Douma, De adel in Noord-Brabant, 1814-1918 (2015) 19, 314, 318, 322, 328-331, 366, 379, 410, 437, 445, 471, 474, 486 (afb. 7.4); Bijlage 16, 133-134, 149, 156, 158-159, 169, 179, 189, 212-213, 217, 228

Maarten Duijvendak, Rooms, rijk of regentesk (1990) 27, 85, 69, 103, 133, 142, 143 (afb.), 146, 147, 297, t6.4, t6.6

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 92, 93, 94, 96, 393, 396, 400, 401, 437

Henk Henkes, Van den Raethuys tot Stadhuis (2016) 72, 73

A.F.J. van Kempen, Gouvernement tussen Kroon en Statenfacties LXXVI (1988) 5, 244, 268, 274, 288, 293-294, 299, 305, 311-312, 324n, 326, 332-333, 354, 359

A.M. Koldeweij, In Buscoducis (1990) 293; Bijdragen: 450

W.M. Lindemann, H.Th.M. Roosenboom en J.P.M. Buiks, Van den Bogaerde van Terbrugge (1988) passim

P.Th.J. Kuyer, Rondom en in het gouvernement (1973) 6, 83, 87, 88, 89, 90, 91, 103

Charles de Mooij en Paul Kokke, De Muze als Motor : Beeldende kunst en de ontwikkeling van het moderne Brabant, 1796-1940 (1996) 19, 52, 53, 70, 112, 125

Jan van Oudheusden, Geschiedenis van Brabant van het hertogdom tot heden (2004) 577, 643, 654, 669

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 95, 339, 343

L. Scheeder o.s.c., Henricus van den Wijmelenberg een religieus emancipator in Oost-Brabant 1800-1881 (1976) 116

G.N.M. Vis, 'Provinciaal bestuur in Noord-Brabant' in: 175 jaar Provinciaal Bestuur van Noord-Brabant (1989) 33, 34-39

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 257, 263, 266

M.G. Wildeman, De Ridderschap van Noordbrabant (1903) No. 49

Chris Will, Noordbrabants Museum Bezoekersgids (1987) 6

H.J. Zomerdijk, Het muziekleven in Noord-Brabant 1770-1850 LI (1981) 349

n: vermelding in een voetnoot