Boldewinus Godefridi de Boextel

? - ?

Bichelaer, van den

59. Boextel, Boldewinus Godefridi de

Noten
1.Bijlage II 59.1; APB, St.Jan II, Obituarium, p.255, vgl. p.329 (12 nov.: Dominus Balduinus de Boxtel, presbiter); Bijsterveld, Laverend, II 576 nr.1544; GAH, RA 1255, fo.299v (20 juli 1487).
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)