Arnoldus Boest

? - ?

Bichelaer, van den

57. Boest, Arnoldus - presbiter de Buscoducis

Noten
1.GAH, RA 1191, fo.367v (17 febr.1420), RA 1194, fo.8r (31 okt.1423), RA 1200, fo.216r-v (1430), RA 1205, fo.171r (1435), RA 1210, fo.272v (1440), RA 1212, fo.148r (1442), RA 1216, fo.102r (1446), RA 1221, fo.134r (1450), RA 1227, fo.151r (1457), RA 1229, fo.243r (1458), RA 1231, fo.197r (1461), RA 1232, fo.155r, fo.157r (1462), RA 1239, fo.337r (1470), RA 1241, fo.197r (1472), RA 1247, fo.39r (1478), RA 1248, fo.270v (1478), RA 1252, fo.410v (1483), RA 1261, fo.296r (1492), RA 1265, fo.483v (29 juli 1497), vgl. RA 1201, fo.138r (1431); GAH, THG 1348 (26 juli 1404); Jacobs, Justitie, 264-267; GAH, OA, schepenzegels nrs.90 en 166; Bijlage II 27.14, 134.14, 182.2, 369.3; GAH, RA, bijlage I van de inventaris; GAH, GB 316 (28 mrt.1463); Smulders, "Over het schepenprotocol", 163; GAH, AVMGH 4, fo.32r-v (7 jan.1524); OLVB 49, fo.31v, 35v; OLVB 52, band 4, fo.14v (1469/70); GAH, IVR 409 (rekeningen van de Tafel van de H.Geest), 1474/75; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, III 524; Wils, Matricule, II 342 nr.203, vgl. 213 nr.124 (Adrianus de Rovert alias Bost, imm. 1469); Van Dijck, De Bossche optimaten, 457; Juten, Consilium, 147; Bannenberg e.a., De oude dekenaten, II 374; Bijsterveld, Laverend, II 502 nr.712; Vgl.: Schillings, Matricule, III 183 nrs.208 en 214 (Gerardus Boist de Buscoducis en Christianus Buest de Oiesterwick, imm. 30 febr.1499); Omstreeks 1383 was een meester Emont Boyst vanden Bossche officiaal van Luik, zie: Hens e.a., Mirakelen, 544-545 nr.85; Een meester Jan Boods of Boost was in 1467 secretaris en in 1471 pensionaris van Antwerpen, zie: Paquet, "L’administration", 368-369.
2.Schillings, Matricule, III 97 nr.78; APB, St.Jan II, brieven van Boest, (voorl. inv.nrs. 2042, 2587, 2620, 2624); Zie over het proces: Van den Bichelaer, "Van kapelaan tot kardinaal", 8-16.
3.APB, St.Jan II, brieven van Boest; Vgl.: Peeters, "De weerslag", 24; Van Lith-Droogleever Fortuijn, Sanders, Van Synghel, Kroniek, 303 (jan.1506: Philips de Schone stelt heer Willem van Croy, heer van Chièvres, Aarschot etc. aan als zijn stadhouder), zie ook 306.
4.APB, St.Jan II, brieven van Boest; Jacobs, Justitie, 265-269; Bijlage II 27.22, 246.16; Glebbeek, "De kerkfabriek", 28; OLVB 49, fo.34r; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 67, 498, III 581-582.
5.APB, St.Jan II, brieven van Boest; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 67, III 581-582; Zie ook: Bijlage II 5.98, 273.2.
6.APB, St.Jan II, brieven van Boest; Gerits, "De klokgieters", 83 noot 41; Schutjes, Geschiedenis, IV 206, 376; GAH, Clarissen 55 (1507-1509), 56 (1517-1528); OLVB 52, band 10, fo.283v (1523/24); GAH, OA B27 (1517/18); Bijlage II 57.1, 57.2, 350.11, 422.8; Van Sasse van Ysselt, De voorname huizen, II 498.
A.H.P. van den Bichelaer, Het notariaat in Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch tijdens de Late Middeleeuwen (1306-1531) (Amsterdam 1998)
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 267

M.A. Nauwelaerts, Latijnse school en onderwijs te 's-Hertogenbosch tot 1629 XXX (1974) 51n

Geertrui Van Synghel, De stedelijke secretarie van 's-Hertogenbosch tot ca. 1450 (2007) 167, 171, 320n

n: vermelding in een voetnoot