Henrick Sanderzn van Boesdonck

? - ?

Cp

Henrick Sanderzn van Boesdonck

Noten
1.sH, R 1924, f 185v, 20 december 1603.
2.sH, R 1522, f 299.
3.OSA 1076 en 1077; OSA 183, f 147v.
4.sH, R 1435, f.304, 3 april 1597.
Wim Cp, Bestuurlijke elite 1579-1629 (2014)
Literatuur en bronnenpublicaties

B.C.M. Jacobs, Justitie en politie in 's-Hertogenbosch voor 1629 (1986) 283

n: vermelding in een voetnoot