Jordaen van Boert

Ī 1453 - 1520'21

Genealogie
Schuttelaars

Jordaen van Boert

Literatuur
AILB rekening 1520; BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het Oirschotse geslacht Vos van Beerse' in: Taxandria 5 (1898) 261; FRENKEN, GenealogieŽn van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten ('s-Hertogenbosch 1918) 53; PB 132r, 244r, 268v, 316v, 320r, 389r; SMIT, 'Een onbekende genealogie Van Boort' in: Bossche Bijdragen 25 (1961) 273; SP 1270 44v, 345v-346r; VAN DER DOES DE WILLEBOIS, Studiebeurzen : Beurzenstichtingen voor de stad en voormalige meierij van 's-Hertogenbosch I-IV ('s-Hertogenbosch 1904-1906) 114; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) II 111; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 338.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Zegelstempel

Zegelstempel van Jan van Boert, schepen van 's-Hertogenbosch 1503

Het Noordbrabants Museum (inv.nr. 01045)
Zuylen

216. Jordani de Booert

13
R.A. van Zuylen, Lijst der schepenen van de stad 's Hertogenbosch, benoemd van 1295 tot 1794, waarvan de schepenzegels in zilver, koper of lood bij het archief dier stad, of in het museum van het Provinciaal Genootschap voor Kunsten en Wetenschappen in Noordbrabant, nog aanwezig zijn ... ('s-Hertogenbosch 1865)
Artikelen
1961

J.P.W.A. Smit

Een onbekende genealogie Van Boort
Bossche Bijdrage XXV (1961) 272-276
 
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 276, 451

n: vermelding in een voetnoot