Jan van Boert

? - vůůr 26 juni 1553

Genealogie
Schuttelaars

Jan van Boert

Literatuur
BEELAERTS VAN BLOKLAND, 'Het Oirschotse geslacht Vos van Beerse' in: Taxandria 5 (1898) 262-263; FRENKEN, GenealogieŽn van eenige voorname, aan elkaar verwante Meierijsche geslachten ('s-Hertogenbosch 1918) 53; PB 437v; SMIT, 'Een onbekende genealogie Van Boort' in: Bossche Bijdragen 25 (1961) 275; SP 1311 432r, 1362 295r; VAN SCHIJNDEL, 'Heer en meester Jan Kievits, zijn voorouders en naaste familie' in: Met gansen trou 12 (1962); VAN SCHIJNDEL, 'Heer en meester Jan Kievits, zijn voorouders en naaste familie' in: Met gansen trou 13 (1963) 13.
A. Schuttelaars, Heren van de raad. Bestuurlijke elite van 's-Hertogenbosch in de stedelijke samenleving 1500-1580 (Nijmegen 1998) bijlage 3
Literatuur en bronnenpublicaties

A. Schuttelaars, Heren van de raad (1998) 451

n: vermelding in een voetnoot