afb.

Petronella Henrica Antonia Boelens

's-Hertogenbosch 3 juli 1864 - Nijmegen 15 februari 1942 (77)

Boelens

Petronella Henrica Antonia (Nelly / Pietje) Boelens

Noten
1.Haar dochter, mevrouw Grada Bussche-Driessen (1905-1998) vertelde dat ze nooit echt contact met haar moeder kon krijgen. Andere bronnen: Toos Paanakker-Boelens (1905-1995), Wies Neefs-Boelens (1908-2003), dochters van Boelens uit de Minderbroedersstraat en Wim Brouwers (1908-1992), zoon van Cato Boelens, versterkten dit beeld.
2.BHIC BR Berlicum 1890-1898 dienstbodenregister, fol. 5.
3.SASH notarissen 1842-1895, notaris Van de Mortel, inv. nr. 1416, akten nrs. 129 (1889) en 43 (1890).
4.SASH Gemeenteblad ‘s-Hertogenbosch, 1898, nr. 220.
5.SASH Notarissen 1896-1905, inv. nr. 48, akte nrs. 129, 133, 138, 139 en 146; in 1869 had Smulders in datzelfde pand al een touwslagerij/winkel; zie: Adresboek 1869 en: Mosmans: Oude Namen van Huizen en Straten te ’s-Hertogenbosch, nr. 36, blz. 23.
6.SASH notarissen 1896-1905, notaris Mr J. de Bergh, inv. nr. 9, akte nr. 375.
7.SASH notarissen 1906-1915, notaris Van Dullemen, inv. nr. 3, akte nr. 169.
8.SASH notarissen 1906-1915, notaris Van Heusden, inv. nr. 2, akte nr. 104.
9.Pietje, jouw Hein ligt te sterven. Pietje: O ja, niks aan te doen hè? Als hij dood moet, dan moet het maar.
10.SASH notarissen 1906-1915, notaris Worst, inv. nr. 6, akte nr. 542.
11.De oudste dochter, Nelly Driessen, trouwde met Jules Thomas Bussche uit Deurne (bij Antwerpen). Zij kregen twee zonen. Nelly overleed. Pietje heeft dit nog meegemaakt. De jongste dochter, Grada, ging haar zwager helpen in het huishouden. Dit leidde tot een huwelijk. Zij hadden een grote meubelfabriek, waar Grada zeer actief was. Het huis was omringd door de fabrieksgebouwen.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) I. 689, 720, 723-724, 730-734, 741, 749, 754

n: vermelding in een voetnoot