Matheus Gerardus (Tijs) Boelens

's-Hertogenbosch 12 september 1873 - 's-Hertogenbosch 9 november 1896

Boelens

Matheus Gerardus (Tijs) Boelens

Noten
1.Naast mevr. Blok danken wij ook de familie Van der Wielen uit 's-Hertogenbosch voor de vele leuke details.
2.SABNO BR Grave 1880-1900, blad 21 en brief d.d. 29 augustus 1995, eigen archief.
3.SASH BR 's-Hertogenbosch 1890-1900, wijk E, blad nr. 323.
4.Bron: Brabants Dagblad, datum niet genoteerd.
5.Zie: 's-Hertogenbosch in Oude Ansichten deel 2, foto nr. 85. Dezelfde foto wordt in de familie Van der Wielen bewaard en men vertelt erbij dat dat het huis was waar overgrootvader Van der Wielen woonde.
6.SASH BR 1890-1900 wijk E blad nr. 323.
7.SASH BR 1900-1905 wijk E deel 2, folio 315.
8.Idem folio 301, v.w.b. de St. Jacobsstraat.
9.SASH BR 1910-1920, deel 9, folio 239: Antje staat hier vermeld als hoofd en Door als zuster van het hoofd. Antje is huishoudster, Door is strijkster. Andere mensen staan op dit adres niet vermeld.
10.In feb. 2012 verwierf het Stadsarchief Den Bosch een serie foto's uit 1905. Hierop zijn het huis en de ernaast gelegen zaak in de St. Josephstraat duidelijk te zien.
11.Het is aan het knipsel niet te zien welke krant het betreft. De datum is gebaseerd op het feit dat aan de achterkant toevallig iets staat waaruit met zekerheid jaar en maand vastgesteld kunnen worden.
12.SASH notarissen 1916-1925, notaris Eycken, inv. nr. 416, akten nrs 455 en 456 en: toegang 1B.1, nieuw archief, kadaster, boekdeel 19, art. nr. 9384; voor de Graafseweg: sectie C nr. 2197.
13.In het pand heeft later jarenlang dr. Hammelburg zijn praktijk gehad. In mijn jeugd in de jaren ’60 stond het woord ‘Eureka’ nog op de gevel, waarschijnlijk bestond de wasserij toen nog.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) 983, 986, 995-1000
Genealogie