afb.

Maria Clara Joanna (Anna) Boelens

's-Hertogenbosch 25 augustus 1838 - 's-Hertogenbosch 18 september 1901 (63)

Boelens

Maria Clara Johanna (Anna) Boelens

Noten
1.Met dank aan dr F.L. Jansen voor de vele details.
2. SASH Schutterij-archief, inv. nr. 69, ingeschreven 21 mei 1849; verder: dr F.L. Jansen, Het Geslacht en de Firma A.F. Jansen, getypt manuscript, hieruit zijn diverse gegevens afkomstig, in het bijzonder die welke uit de familie-overlevering komen.
3.SASH BR 1860-1870; adresboek van 1865
4.SASH BR 1870-1890
5.SASH notarissen 1842-1895, notaris mr J. de Bergh, akte nr. 375
6.SASH notarissen 1842-1895, inv. nr. 1482
7.Idem inv. nr. 1491, akte nr. 162
8.F. van Gaal en P. Verhagen: ’s-Hertogenbosch binnen de Veste, blz. 120
9.BHIC toegang 036.03.07, Memories van successie, inv. nr. 118
10.In het bijschrift bij foto 144 in: ’s-Hertogenbosch in Oude Ansichten, deel 2, wordt vermeld dat de wed. Jansen-Boelens een zaak in meubelen en bedden had in het pand ‘de Wereld’, d.i. Markt 12; mij is hiervan niets gebleken. Dit pand had vele gebruikers, maar geen Anna. Adresboek 1900-1901: Adres: Markt C452: koopvrouw. Dit is het adres van haar zoon, ze zal daar haar goederen hebben gehad.
11. Stuk in het bezit van dr F.L. Jansen te ‘s-Hertogenbosch
12.SASH notaris Van Heusden, inv. nr. 28, rep. nrs. 65 en 69
13. Van 1966 tot 1987 was hij werkzaam als stafdocent sociologie en studentendekaan aan de Katholieke Sociale Academie te Enschede. Daarnaast heeft hij zijn medewerking verleend aan diverse publicaties, met name over de geschiedenis van Noord-Brabant.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) I. 691-694, 780

Frans L. Jansen, Het geslacht en de firma A.F. Jansen (1991) 248-249

Frans L. Jansen, Kledinghandel in transitie LXXXVIII (1991) 57-58

n: vermelding in een voetnoot