afb.

Maria Anna Christina (Maria) Boelens

's-Hertogenbosch 27 oktober 1901 - Vught 29 juni 1989 (86)

Boelens

Maria Anna Christina (Marie) Boelens

Noten
1.Veel details in dit verhaal zijn van haarzelf afkomstig, vooral via opgenomen gesprekken met haar zonen Frits en Jan van der Ven. Daarnaast zijn we veel dank verschuldigd aan haar zoon Mr. Christ van der Ven te Vught, die veel gegevens en foto's ter beschikking heeft gesteld. Andere bronnen: de interviews met Paul Kriele t.b.v. zijn boek: ‘Stadsgezichten’, uitg. Ton Hurkmans, Paul Kriele en Aart van Woensel, 1988, blz. 125/126. Alleen: Paul Kriele noemt haar steeds Marietje. Dit verkleinwoordje werd in de familie nooit voor Marie van der Ven gebruikt.
2.Deze heette eigenlijk Maria Johanna Elisabeth.
3.BHIC BR Berlicum 1898-1921, S-Z, blad 43, volgnr. 161
4.Zie Brabants Dagblad 12 juni 1997 ‘Speelgoed op plek van voormalige nutsschool’
5.Helen Stenfert Kroese: Het oog van een Valk, Uitg. NKB, Bleiswijk, 1998, blz. 136-138
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Stadsgezichten

Maria over Frits van der Ven

door Paul Kriele

125
„Stadsgezichten” een Bosch' album (1990) 125-126
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) I. 667, 771; II. 814, 819-820, 822, 826, 828-839, 841, 846, 956, 959, 968, 976, 978

Frans L. Jansen, Het geslacht en de firma A.F. Jansen (1991) 255-258

C. Peeters, De Sint Janskathedraal te 's-Hertogenbosch (1985) 267, 268

n: vermelding in een voetnoot