Maria Anna Christina Boelens

's-Hertogenbosch 20 oktober 1879 - Vught 20 april 1939 (59)

Boelens

Maria Anna Christina (Marie) Boelens

Noten
1.UA BR Utrecht, 1900-1912, wijk 5, deel 7, fol. 1663
2.SASH notarissen 1906-1915, notaris Worst, inv. nr. 6, akten nrs 435 t/m 439
3.SASH notarissen 1916-1925, notaris Worst, inv. nr. 423, akten nrs 2837 en 2857; idem inv. nr. 424, akten nrs 2929, 2930 en 2931; idem inv. nr. 426, akte nr. 3510
4.SASH notarissen 1916-1925, notaris Worst, inv. nr. 434, akte nr. 5572
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) 1012-1017, 1021

n: vermelding in een voetnoot