Johannes Wilhelmus Antonius Boelens

's-Hertogenbosch 25 maart 1891 - 's-Hertogenbosch 22 juni 1973 (82)

Boelens

Johannes Wilhelmus Antonius (Jo) Boelens

Noten
1.Textilia, vakblad voor de textielhandel, 23 dec. 1961, artikel ‘de man van de maand’, blz. 6197.
2.Encyclopedie Petit Larousse Illustré, Paris, Librairie Larousse, 1973.
3.Bron: Marie van der Ven-Boelens.
4.Archivio Generale, Missionari d’Africa, Via Aurelia 269, C.P. 9078, 00100 Roma, Italië, geen inv. nr.
5.SASH BR 1910-1920.
6.Vóór 1899 was hij achtereenvolgens zadelmaker en winkelier.
7.Ook Wilton Desmense geeft 16 kinderen.
8.De familie Desmense heeft zeker vanaf het eerste kwart van de 15e eeuw steeds in Den Bosch gewoond. Zie: Wilton Desmense: Den Bosch Trouw, zes eeuwen Desmense in de stad, in: Bossche Bladen, 2005, nrs 2 en 3.
9.Niet te verwarren met de huidige Grobbendoncklaan.
10.BHIC, toegang 054.02, Kamer van Koophandel, inv. nr. 176, dossier nr. 1545.
11.Zie: ’s-Hertogenbosch in Oude Ansichten, deel 2, foto nr. 149.
12.Zonen van Ans en Karel Versteegen-Schiltmans, kleinzonen van Annie en Nico Schiltmans-Boelens; Annie is de oudste dochter van Jo en Annie Boelens-Desmense.
13.BHIC toegang 054.02, Kamer van Koophandel, inv. nr. 176, dossier nr. 1545.
14.Later hebben op Hinthamerstraat 5, 7 en 9 jarenlang de wolwinkels van Phildar en ‘3 Suisses’ en de lederwarenzaak van Doomernik gezeten.
15.Hij stond niet als zodanig ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dat hij grossier was, blijkt echter uit een brief van 23 aug. 1945, waarin hij verzoekt hem een grossiersvergunning toe te kennen. Daarin maakt hij melding van genoemde periode, waarin hij reeds als grossier aktief was. Hij kon dat ook aantonen uit zijn administratie. Eigen archief.
16.Er is een factuur bewaard gebleven van Eilers & Mey, Masken- und Papierlaternen Fabrik, Manebach, Thüringen d.d. 17 dec. 1937, eigen archief.
17.Michel van der Plas: Uit het Rijke Roomsche Leven, hfdst. 1.
18.SASH gezinskaart; andere data komen ook hieruit en uit het dossier van de Kamer van Koophandel.
19.BHIC toegang 054.02, Kamer van Koophandel, inv. nr. 176, dossier 1545; datum van het vonnis van de arrondissementsrechtbank.
20.Vanaf 28 maart 1955 was het eigendom van Mej. Van Pelt, winkelierster in ‘’t Ploegje’ in de Kerkstraat; brief van Koesen d.d. 31 maart 1955, waarin dit wordt medegedeeld, eigen archief.
21.Jaarrekeningen administratiekantoor F.H.M. van Eijk, Koedijkstraat, Den Bosch, eigen archief.
22.SASH toeg. 1B.1, nieuw arch., kad., deel 24, art. nr. 11793, Ridderstraat 12, kad. sectie H nr. 1193.
23.Brief 23 aug. 1945, eigen archief.
24.Brief, zelfde datum. Op 3 jan. 1946 schrijft hij ook aan de Minister van Handel, Nijverheid en Scheepvaart.
25.Het dossier van de Kamer van Koophandel vermeldt pas op 31 dec. 1949 de opheffing van De Kousenkoning; toen bestond de firma Gebrs. Boelens officieel al sinds maart, in de praktijk echter al minstens twee jaar.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) 6, 741, 745, 782, 813- 814, 823, 829, 841, 846, 855-856, 880-918, 931, 948s, 968, 1025

n: vermelding in een voetnoot