afb.

Johannes Wilhelmus (Jan) Boelens

's-Hertogenbosch 18 juni 1855 - 's-Hertogenbosch 16 april 1918 (62)

Boelens

Johannes Wilhelmus (Jan) Boelens

Noten
1.Voor de gegevens uit de familie-overlevering over Jan Boelens en zijn vrouw zijn wij veel dank verschuldigd aan wijlen Wim Brouwers (1908-1992), zoon van Cato Boelens.
2.Waarschijnlijk is dit een verschrijving, want zijn oudste zusje wordt geboren op A456 en het zusje dat na hem komt op Markt A457. A157 zal wel A457 moeten zijn.
3.De naam Baank wordt wel vaker als Bank geschreven.
4.NA toegang 2.13.09, inv. nr. 978, stamboek nr. 63538, 5e afdeling infanterie
5.SASH arch. Schutterij, inv. nr. 125, 1880
6.SASH arch. kadaster, boekdeel 9, art. nr. 5717
7.In de akte staat dat deze Mathias zijn broer is, dit is een vergissing.
8.SASH BR 1870-1890, deel 5, blad 28, hij was getrouwd met Johanna Philomena Noyons, winkelierster.
9.SASH notarissen 1842-1895, notaris Mr. J. de Bergh, inv. nr. 1481, akten nrs. 407 en 408
10.Idem inv. nr. 1482
11.SASH notarissen 1842-1895, notaris Mr. J. de Bergh, inv. nr. 1494, akte nr. 382
12.Idem 1906-1915, notaris Van Dullemen, inv. nr. 3, akten nrs. 104 en 120; zie kadaster, art. nr. 7078, hier blijkt dat het stukje tuin toebehoorde aan de weduwe Stolkert-Schellekens, van wie de hiervoor genoemde familie Van Leenhof erfgenaam was; huis en tuin krijgen samen een nieuw kadaster nr. nl. sectie H nr. 4872, zie art. nr. 5717
13.Gem. ‘s Bosch, afdeling Bouwen, toegang 1.733.21, volgnr. 1168 en SASH, arch. kadaster, deel 9, art. nr. 5717
14.Dr F.L. Jansen: Het Geslacht en de firma A.F. Jansen
15.SASH notarissen 1916-1925, notaris Van de Mortel, inv. nr. 445, akte nr. 50
16.Idem notaris Eycken, inv. nr. 406, akte nr. 623; archieven kadaster, boekdeel 9, art. nr. 5717, boekjaar 1921
17.BHIC archieven van de Kamer van Koophandel, toegang 054.02, inv. nr. 107
18.Al jaren hangt hij in de etalage bij Fotobureau Het Zuiden op de Schapenmarkt, waar het origineel berust.
19.SASH notarissen 1916-1925, notaris Worst, inv. nr. 442, akte nr. 7329, 28 juli 1925; dit testament is nog niet openbaar, maar waarschijnlijk zal Anna daar haar neef tot erfgenaam benoemd hebben, in ieder geval weten we dat uit de overlevering.
J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006)
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) I. 689, 694, 720, 722, 725-729, 735, 745-746, 748, 753, 769, 779, 785; II. 811, 828, 854, 975, 1017

n: vermelding in een voetnoot