Joannes Jacobus Matheus (Thijs) Boelens

's-Hertogenbosch 13 januari 1834 - Rotterdam 26 februari 1898

Boelens

Joannes Jacobus Matheus (Mathijs of Tijs) Boelens

Noten
1.Ook wel geschreven als: Stul[e]meyer.
2.Joannes Matheus Helmus is geboren te 's Bosch op 3 mrt 1814 als zoon van Mathijs Helmus, oud-kleerkooper, wonende op de Markt en Joanna Merx. Zij waren peter en meter bij de doop van Anna Consent in 1809; hoe de familierelatie is, heb ik kunnen vaststellen.
3.BA Parochie St.-Jan en St.-Pieter; tot 1840 hadden beide kerken een gemeenschappelijk doopboek.
4.NA toegang 2.13.09, inv. nr. 700 (stamboek nr. 22618) en inv. nr. 1259 (stamboek nr. 19316).
5.SASH Schutterij-archief ‘s-Hertogenbosch, inv. nr. 87.
6.BHIC toegang 24, inv. nr. 73, rolnr. 11.
7.Zie: 's-Hertogenbosch in Oude Ansichten, deel 1, blz. 9.
8.Idem, nummer weggevallen, maar het moet 23 zijn.
9.Collignon was gevestigd in het op één na laatste pand vóór het Scheidingsstraatje.
10.Uit: ‘s-Hertogenbosch in Oude Ansichten, deel 1, blz. 135 en 136.
11.SASH Adresboeken.
12.SASH Adresboeken 1891/1892 en 1892/1893.
13.Idem 1894 en 1894/1895 en BR 1890-1900.
14.SASH Adresboek 1896.
15.SAR BR Rotterdam 1890-1900 blad nr. 59.
16.Helaas vindt men in het BR van Den Bosch nooit verhuisdata als het verhuizingen binnen de stad betreft; aan het huisnr kan men zien dat het nog het oude systeem was van wijkletter en nummer, dit is in 1909 afgeschaft.
17.Echtpaar, niet verwant aan de familie Boelens. Zij trouwen op 30 april 1870; de bruid is koopvrouw.
18.SASH Gezinskaart.
19.De familie was eigenaar van de bekende destilleerderij Blankenheym en Nolet jenever.

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) 689-690, 701, 714, 726, 730, 735, 739, 742, 746, 753, 980-986, 1010
Genealogie
Literatuur en bronnenpublicaties

J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Boelens een RK Groninger familie met een grote Bossche tak (2006) 689-690, 701, 714, 726, 730, 735, 739, 742, 746, 753, 980-986, 1010

n: vermelding in een voetnoot